De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.), gevestigd aan Damplein 1 2265 AC Leidschendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.deheerlijkheid.com – Damplein 1 2265 AC Leidschendam 070-3203080

O. van Schijndel is de Functionaris Gegevensbescherming van De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) Hij/zij is te bereiken via oscar@allesnaarwens.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Adres (bij bestellingen)

– IP-adres

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en reserveringssysteem heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deheerlijkheid.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Het afhandelen van uw bestelling

– Verzenden van onze nieuwsbrief

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen in uw reservering

– De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.)) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

persoonsgegevens > onbepaald > Dienstverlening reserveringen

adresgegevens inactieve accounts > 6 maanden > Dienstverlening bestellingen

IP adres Google Analytics > 14 maanden > Optimalisering website

Delen van persoonsgegevens met derden

De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Derden:
Eijsink / Etender t.b.v. reserveringen
Google t.b.v. websitestatistieken

Met onze betaalprovider Mollie is geen verwerkingsovereenkomst gesloten aangezien Mollie geen persoonsgegevens verwerkt in opdracht van De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.). Zie artikel 9 in de privacyverklaring van Mollie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Inzien en wijzigen kunt u doen door dit op te vragen via oscar@allesnaarwens.com. Verwijderen van uw gegevens uit ons reserveringssysteem kan door per e-mail contact met ons op te nemen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar oscar@allesnaarwens.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Heerlijkheid (handelend namens Alles naar wens v.o.f.) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@deheerlijkheid.com