Geachte heer/mevrouw,

Dit is een geautomatiseerd bericht. Uw reservering voor kerst is bij ons binnen gekomen en u ontvangt hiervan nog een aparte reserveringsbevestiging.

Indien u nog geen keuzes heeft doorgegeven, vragen wij u om uw keuzes uiterlijk 18 december aan ons door te geven.

Wij maken u er op attent dat wij werken volgens de Uniforme voorwaarden Horeca. Voor reserveringen voor 25 & 26 december geldt tevens een extra voorwaarde: u kunt het aantal personen tot een week voor kerst kosteloos wijzigen. Hierna zijn wij genoodzaakt het aantal opgegeven personen, zoals hierboven vermeld, door te berekenen.

Met vriendelijke groet,

De Heerlijkheid